Výstava o Via Sacra v Loretě Rumburk Tisk
Výstava o Via Sacra v Loretě Rumburk

 

Loreta Rumburk nás zve na výstavu o Via Sacra - Setkání, která dojímají / Via Sacra/ Begegnungen, die berühren. Výstava je ppřístupná od 28.5. - 26.7.2014.

 

 

Zahájení výstavy doplní duchovní skladby z poutních míst Šluknovska v podání hudebníků ze Šluknovského výběžku. V loretánské kapli Panny Marie zazní loretánská litanie. Výstavu pořádají Städtische Museen v Žitavě a Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk.

Otevřeno: od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 h.

Vstupné je 50 a 25 Kč.


Připojení Lorety Rumburk ke stezce Via Sacra je oceněním architektonické a duchovní hodnoty této sakrální památky. Současně znamená velký přínos pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Českého Švýcarska. Mezinárodní poutní stezka Via Sacra propojuje osmnáct pozoruhodných stavební památek a uměleckých děl na území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech. Zahrnuje kostely, kláštery a další místa zbožnosti včetně jejich unikátní umělecké výzdoby. Součástí stezky Via Sacra je mj. kostel smíření svatého Ducha v Jaworu, zařazený na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO, ojedinělý, původně norský sloupový kostel v Krzeszówě, slavná postní plátna v Žitavě, pozdně gotické oltáře v kostele sv. Anny v Kamenz, pozůstatky johanitské komendy v Českém Dubu či hrob sv. Zdislavy v kostele sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí.
Loretánská kaple v Rumburku byla k poutní stezce Via Sacra připojena v roce 2014 jako hodnotná barokní sakrální památka, která patří svou sochařskou a reliéfní výzdobou k nejvýznamnějším loretám v České republice. Vybudována byla v letech 1704-1707 z iniciativy španělského granda, habsburského diplomata a majitele panství Rumburk Antona Floriana knížete z Liechtensteinu. Stavební plány Svaté chýše vytvořil významný barokní architekt Johann Lucas von Hildebrandt, který současně osobně dohlížel na její stavbu. Loretánská kaple se zázračnou sochou Černé Matky Boží loretánské byla do roku 1950 součást kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Součástí loretánského ambitu je rokoková poutní kaple Svatých schodů. Mariánské poutní místo je celoročně přístupné a zájemcům nabízí vedle prohlídek stálé výstavy, Expozici církevního umění Šluknovska, krátkodobé výstavy, koncerty a speciální komentované prohlídky.Přehled 16 zastavení s 18 objekty mezinárodní poutní stezky Via Sacra:
1. Velké postní plátno v Žitavě (1472) a malé postní plátno v Žitavě (1573)
2. Přírodní muzeum hradu a kláštera Ojvín (Oybin)
3. Jednota bratrská v Herrnhutu
4. Vesnický kostel v Cunewalde
5. Chrám sv. Petra s chrámovou pokladnicí v Bautzenu
6. Opatství cisterciaček St. Marienstern v Panschwitz-Kuckau a oltáře v kostele sv. Anny v Kamenz
7. Svatý hrob, křížová cesta a evangelický kostel sv. Petra a Pavla v Görlitz
8. Cisterciácké opatství a klášter St. Marienthal v Ostritz
9. Kostel Smíření svatého Ducha v Jaworu
10. Cisterciácký klášterní komplex Kreszów
11. Kostel v Karpaczi
12. Kostel Boží milosti svatého Kříže v Jelení Hoře
13. Kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích
14. Johanitská komenda sv. Zdislavy v Českém Dubu
15. Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti
16. Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí a loretánská kaple Panny Marie s ambitem v Rumburku


Rumburk

 

Více: ZDE

Umístiní: Ústecký kraj

 
Joomla SEO powered by JoomSEF