Poutní místa v Jihomoravském kraji

 

 

Jihomoravský kraj

Navštivte poutní místa v Jihomoravském kraji.

 

     
   

Poutní kostel Křtiny

  Křtiny - více info
Jeden z nejznámějších poutních kostelů na jižní Moravě je zasvěcený Panně Marii. Ve středu barokního chrámu je monumentální kamenná socha Panny Marie. Počátky poutního místa sahají až do 13. století. Na kostel navazuje půlkruhové ambitové nádvoří v kterém je nově instalována zvonkohra.
   
        Antonínek - Blatnice pod svatým Antonínkem
poutní kostel zasvěcený sv. Antonínu Paduánskému se nachází na kopci, který se vypíná nad Blatnicí pod sv. Antonínkem a Ostrožskou Lhotou. Svatý Antonín patron ztracených věcí, manželství, žen a dětí, chudých, cestujících, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi, proti lichvě a úrokům …. Mimo klidného místa k rozjímání zde nalezneme zázračnou vodu a nově vybudovaný oltář.
Mše svatá:
Nedělní:
v letním období: 15.00 hod.
v zimním období: 1.neděle v měsíci v 15.00 hod.

Hlavní pouť: 16.6.2013 - 10.30 hod. - hlavní mše svatá Neděle po 13.6.

Poutě v r. 2013
 • 5.5.2013 - Pouť farnosti Veselí nad Moravou - 15.00 hod.
 • 26.5.2013 - Pouť členů Českého červeného kříže z Ostrožské Lhoty - 15.00 hod.
 • 2.6.2013 - pouť Matice svatoantonínské - 10.30 hod.
 • 13.6.2013 - Domácí pouť ke cti sv. Antonína - 17.00 hod.
 • 16.6.2013 - Hlavní pouť 8.00, 9.00, 10.30 hod.
 • 23.6.2013 - Pouť Rytířstva Neposkvrněné a čtenářů Imakulaty - 11.00 hod.
 • 30.6.2013 - sv. Petra a Pavla - 9.00, 10.30 hod.
 • 14.7.2013- pouť nemocných a pomazání - 15.00 hod.
 • 25.8.2013 - Děkovná dožínková - 9.00, 10.30 hod. - Mons. Miloslav Vlk
 • 26.10.2013 - Dušičková pouť a křížová cesta - 16.00 hod.
 • 31.12.2013 - Silvestrovská půlnoční mše svatá - 23.59 hod.

 •  
     
     

  Mariánské poutní místo Žarošice

    Žarošice - info zde
  staré moravské poutní místo Žarošice měla ve velké úctě již královna Eliška Rejčka. V kostele sv. Anny nalezneme milostivou sošku z roku 1325 - Panna Maria s Ježíškem. Jan Pavel II. posvětil nové gotické korunky a sám sochu korunoval.  
     
          Mikulov - Svatý Kopeček
  je nepřehlédnutelná dominanta, která se tyčí nad Mikulovem. Na jeho vrcholu nalezneme kapli sv. Šebestiána, která byla postavena při morové nákaze na poč. 17.stol. Cestu z Mikulova lemují zastavení křížové cesty. Malý kousek od vrcholu je umístěna symbolická hrobka Pána Ježíše. Na samém vrcholu kopce je postaven kostel sv. Šebestiána, kde se koná vždy první neděli v září Mariánská pouť. Na celém kopci rostou vzácné rostliny, proto je celá oblast vyhlášena přírodní rezervací. Z celého kopce je nádherný výhled na Mikulov a okolí.
  Hlavní pouť: 1.9.2013

  Poutě v r. 2013
 • ---- - Nanebevzetí Panny Marie

 •  
     
          Hluboké Mašůvky
  Poutní místo zasvěcené Panně Marii, kdy první uzdravení po napití léčivého pramene se datuje do doby před třicetiletou válkou. V kostele najdeme sošku Panny Marie de Foy, která je kopií z francouzského poutního místa de Foy.
  Mše svatá:
  Nedělní: 9.30 hod.

  Hlavní pouť: 29.6. a 30.6.2012

  Poutě v r. 2013
  První mariánská sobota:
 • 2.února, 2.března – 17.00 hod.
 • 6.dubna – 18.00 hod.
 • 4.května – 17.30 - Loretánské litanie, 18.00 hod. - mše svatá v Lurdské jeskyni
 • 1.června – 18.00 hod. poutní mše svatá
 • 6.července - 19.00 hod. světlený průvod na Kalvárii a adorace v Lurdské jeskyni
 • --.července - Hlavní pouť - 6.00; 7.30 9.00 10.30 hod. mše svatá;
  12.00 - koncert duchovní hudby
  13.00 hod. - křížová cesta na Kalvárii
  14.00 hod. - svátostné požehnání a rozloučení s poutníky
 • 3.srpna – 18.00 hod.
 • 7.září – 18.00 hod., spojeno s poděkováním za úrodu
 • 5.října – 18.00 hod.
 • 2.listopadu – 17.00 hod.
 • 7.prosince – 17.00 hod. spojená s Mikulášskou nadílkou

 •  

     
          Sloup
  Poutní chrám Panny Marie Bolestné v Moravském krasu. Barokní chrám s nádhernými freskami, kde je znázorněno nanebevzetí Panny Marie a její oslava, tak jak ji známe z mariánských litanií. Např. Panny Maria jako zrcadlo spravedlnosti, Uzdravení nemocných, Brány nebeské... Na oltáři nalezneme sochu Panny Marie Bolestné s tělem Spasitelovým sňatým z kříže. Korunky posvětil sv. otec Jan Pavel II. v roce 1996..
  Mše svatá:
  Nedělní: 7.30 a 10.30 hod.

  Hlavní pouť:
 • 22.března - Květný pátek, vždy před Květnou nedělí.
 • 18.září


 • Poutě v r. 2012 --
   
     
          Poutní místo Lutršték
  – poutní kaple Panny Marie Sedmibolestné se nachází na kopci u Němčan u Slavkova u Brna. Najdeme zde i zázračnou studánku a sochu Panny Marie Bolestné s Ježíšem.
  Mše svatá:
  Nedělní:
 • Květen – říjen: každou první neděli v měsíci v 9.45 hod.

 • V září: každou neděli: 9.45 hod.


 • Hlavní pouť:
 • 3.neděli v září: 8.00; 9.00 a 10.30 hod.
 • 15.září.2013

  Poutě v r. 2013
 • 11.února – Lurdská pouť, růženec a mše svatá: 14.00 hod.
 • 1.května – Májová pobožnost – 15.00 hod.
 • 15.září – Patrocinium Panny Marie Bolestné – 18.30 hod.

 •  
     
          Tuřany - Brno
  – poutní kostel Zvěstování Panny Marie. podle legendy přinesli sošku Matky Boží svatý Cyril a Metoděj. Socha Panny Marie doprovázela sv. Otce Benedikta XVI. na při jeho návštěvě Brna v roce 2009
  Mše svatá:
  Nedělní: 7.30 a 10.00 hod.


  Hlavní pouť: --

  Poutě v r. 2013

  První mariánská sobota:
 • 2.února, 2.března, 5.května, 1.června – 17.30 hod.
 • 6.července, 3.srpna, 7.září, 5.října – 17.30 hod.
 • 2.listopadu, 7.prosince – 17.30 hod.
   
 •    
          Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
  – v bazilice najdeme obraz Panny Marie Svatotomské - ochránkyně Brna.
  Mše svatá:
  Nedělní: 7.30; 9.00 a 11.00 hod.


  Hlavní pouť: --
   
     
   

  ----------------------------------------------   Zpět na začátek    ----------------------------------------------

   

  Kaple Radhošť
  kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

  Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


   ------------------------------------
  Reklama:
  Cestovní pojištění
  Autobazar