Poutní místa v Karlovarském kraji

 

 

Karlovarský kraj

Navštivte poutní místa v Karlovarském kraj.

 

     
        Chlum sv. Maří, okr.Sokolov
staré poutní místo, se sousoším Matky Boží s dítětem.
Mše svatá:
Nedělní: 9.00 hod.
Hlavní pouť:
kolem 15.srpna – Nanebevzetí Panny Marie

Hlavní pouť v r. 2014 : 17.8.2014

Poutě v r. 2014
 • 8.6.2014 - Slavnost Seslání Ducha svatého - 8.00 v češtině, v 10.00 - v němčině
 • 12.srpna - 8.00 v češtině, v 10.00 - v němčině
 • 15.srpna - 8.00 v češtině, v 10.00 - v němčině
 • září - pouť pro kolaře
 • říjen - pěší pouť

 •  
     
          Maria Loreto u Chebu - Starý Hroznětov
  mariánské poutní místo, loretánská kaple odvozena od Svaté chýše v italském Loretu. Opravena v 90-tých letech.

  Otevřeno od května do října út - ne 10.30 - 16.30 hod.
  Mše svatá:
  Středa jednou za dva týdny od května do října v 15.00 hod.: --
  Hlavní pouť:
  1. neděle v říjnu

  Hlavní pouť v r. 2013  :

 • 6.10.2013: od 15.00 hod. - česko-německá poutní mše

 •  
     
     

    Sedlec - Karlovy Vary
  Kostel svaté Anny v Sedleci byl postaven v letech 1738 - 1745. Kostel je jednoduchého obdélníkového půdorysu s bohatou štukovou výzdobou a věží na východní straně kostela. V interiéru kostela nalezneme mnoho uměleckých památek.
  Více o poutním místě Sedlec - Karlovy Vary...
     
          Skoky u Žlutic
  Mariánské poutní místo, dnes hledající záchranu, protože v minulých letech došlo k naprosté devastaci. Milostiplný obraz Panny Marie Pomocnice ze Skoků je zrestaurovaný a nejdeme jej u premonstrátů v Teplé.

  Otevřeno během prázdnin po - ne 10.00 - 18.00 hod. a příležitostně během mší svatých.
  Mimo prázdniny otevřeno hlavně o sobotách a nedělích
  --
  Hlavní pouť: 6.7.2014


  Poutě v r. 2014; --

 • 2.února - Hromniční pouť - 14.00 hod.
 • 9.března - Postní pouť - 14.00 hod.
 • 13.dubna - Květná neděle - 14.00 hod.
 • 1.května - Českoněmecká pouť porozumění - 11.00 hod.
 • 18.května - Svatojánská pouť - 14.00 hod.
 • 8.června - Svatodušní pouť - 14.00 hod.
 • 19.června - Boží Tělo - 18.00 hod.
 • 6.července - Navštívení Panny Marie - 11.00
 • 20.července - Pouť ke cti panny Marie Karmelské - 14.00
 • 17.srpna - Nanebevzetí Panny Marie - 14.00
 • 14.září - Pouť k trpící Matce, stojící po křížem svého Syna - 14.00
 • 19.října - Misijní neděle - 14.00
 • 2.listopadu - Dušičková pouť - 14.00
 • 30.listopadu - Adventní pouť - 14.00 hod.
 • 24.prosince - Půlnoční mše svatá - 24.00 hod.


 •    
     

    Premonstrátský klášter Teplá
  Premonstrátský klášter Teplá byl založen roku 1193 českým šlechticem Hroznatou. Klášterní kostel byl vysvěcen pražským biskupem roku 1232 a na první mši byl přítomen i český král Václav I. V areálu kláštera je muzejní expozice s výběrem obrazů, plastik, soch, cínových předmětů a jiných výstavních exponátů. Je zde též klášterní knihovna v severním křídle hlavní budovy a klášterní park.
  Více o poutním místě Premonstrátský klášter Teplá...
     
   

  ----------------------------------------------   Zpět na začátek    ----------------------------------------------

   

  Kaple Radhošť
  kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

  Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


   ------------------------------------
  Reklama:
  Cestovní pojištění
  Autobazar