Poutní místa v Zlínském kraji

 

Zlínský kraj

Navštivte poutní místa ve Zlínském kraji.

 

 
     
        Štípa
mariánské poutní místo u Zlína. Od nepaměti je zde zázračná socha Panny Marie. Kolem poutního kostela jedeme do ZOO Lešné.
Mše svatá:
Nedělní: 10.30 hod.
Hlavní pouť:

Poutě do konce r. 2014: --
 

   
   

Svatý Hostýn

  Svatý Hostýn
Je jedno z nejstarších a nejznámějších poutních míst na Moravě. Historie Svatého Hostýna sahá do 13. století kdy zde lidé z okolí našli útočiště před tatarskou armádou, která vpadla na Moravu. Nad oltářem je obraz s výjevem tohoto zázraku, kdy Panna Marie s Ježíškem vrhá blesky na Tatary. V polovině 19. století byla zahájena obnova poutního místa z ruin, které po zákazu všech poutí císařským nařízením, z tohoto poutního místa zůstaly.
 

Hlavní pouť - 16.8.2015
 
Poutě v r. 2015

 • 1.ledna - 0.00 hod., 7.15, 9.15, 11.15 hod.
 • Svatojosefská pouť mužů - 15.3.2015
 • Pěší celonoční pouť ze Svatého Kopečka - 20. - 21.3.2015
 • Pouť hasičů - 25.4.2015
 • Pouť rodin - 1.5.2015
 • Pouť Matice svatohostýnské - 3.5.2015, 9.00 hod.
 • Osmá pouť bohoslovců za povolán - 3.5.2015 - 10.15 hod.
 • Dvacátá pouť Radia Proglas a TV Noe - 16.5.2015 - 10.15 hod.
 • Třináctá pouť podnikatelů - 17.5.2015 - 10.15 hod.
 • Třináctá pouť včelařů - 23.-24.5.2015
 • Pouť píšících křesťanů - 23.5.2015 - 10.15 hod.
 • Pouť Matice svatohostýnské, velehradské, svatokopecké, svatoantonínské a radhošťské - 31.5.2015
 • Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca - 6.6.2015
 • Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 12.6.2015
 • Pátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví - 13.6.2015 - 10.15 hod.
 • Druhá pouť řidičů historických automobilů - 13.6.2015 - 11.30 hod.
 • Pouť kněží olomoucké arcidiecéze - 16.6.2015
 • Šestá pouť zrakově postižených - 20.6.2015
 • Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin - 27.6.2015
 • Putování ze Svatého Hostýna přes Štípu - 2. - 4.7.2015
 • Třetí muzikantská pouť - 9.8.2015
 • Nanebevzetí Panny Marie - 15.8.2015
 • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť - 16.8.2015
 • Tradiční orelská pouť - 22. - 23.8.2015
 • Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin - 29.8.2015
 • Sedmá pouť pedagogů - 29.8.2015
 • Dvacátá třetí pouť muklů, vězňů totalitních režimů - 5.9.2015
 • Pouť členů Matice svatohostýnské - 6.9.2015
 • Národní pouť sekulárního františkánského řádu - 12.-13.9.2015
 • Růžencová pouť - 4.10.2015
 • Dušičková pouť - 10.-11.10.2015
 • Sedmnáctá myslivecká pouť - 17.10.2015
 • Slavnost Ježíš Kristus Král - 22.11.2015
 • Štědrý den - 24.12.2015 - 15.30 hod.
 • Silvestr - 31.12.2015 - 24.00 hod.
 • Více o poutním místě Svatý Hostýn...


     
     

  Provodov

    Provodov
  Mariánské poutní místo k Panně Marii Kojící a zároveň i farní kostel Panny Marie Sněžné. Milostiplný obraz Panny Marie Kojící posvětil sv. otec Jan Pavel II. v Praze v r. 1997. Uzdravující voda je vyvedena do malé kapličky u kostelíka a léčivý pramen vody vyvěrá pod hlavním oltářem. Poutní místo najdeme mezi Zlínem a Luhačovicemi.
   

  Hlavní pouť - v neděli okolo svátku P. Marie Sněžné (začátek srpna)
   
  Více o poutním místě Provodov...

     
     

    Velehrad
  Je jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Samotný klášter s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie byl založen v první polovině 13. století
  Každoroční červencové pouti pořádané v den svátku Cyrila a Metoděje se zde zúčastňuje několik tisíc poutníků z celé republiky
   

  Hlavní pouť - 5.7. - svátek Cyrila a Metoděje
   
  Více o poutním místě Velehrad...

     
          Osvětimany - hora sv. Klimenta
  – poutní místo úzce spojené s příchodem Soluňských bratří na Velkou Moravu. V této době zde byl velký klášter s hradiskem a zde našel sv. Metoděj klid pro překlad knih. Dnes zde najdeme dřevěnou kapličku sv. Klimenta, zvonkohru. Návštěvu Klimentka můžeme spojit s procházkou na Kazatelnu nebo nedaleký Cimburk.
  Mše svatá:
  1. neděle v měsíci květen - říjen: 15.00 hod.

  Hlavní pouť:
  neděle Slavnost Seslání Ducha svatého - 24.5.2015


  Poutě v r. 2015 - první neděle v měsíci

     
          Uherský Brod
  – klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté a s obrazem Panny Marie, Královny posvátného růžence. Podle pověsti, která se vztahuje na Uherský Brod nechala zemanka po vyslyšení své prosby postavit kapličku na místě, které jí Panna Maria označila kvetoucí růží na sněhu. Rozmáhající se poutní místo navštívil uherský král Ondřej I. A daroval mu dar byzantského císaře – obraz Černé Madony, který měl namalovat evangelista Lukáš. Nynější obraz je kopií původního obrazu, který je podle legendy nyní v polském poutním městě Čenstochová.
  Mše svatá:
  Nedělní letní čas: 8.45; 18.30 hod.
  Nedělní zimní čas: 8.45; 17.30 hod.

  Hlavní pouť:
  Nejbližší neděle 15.8. – 8.45; 10.30; 14.30 požehnání; 18.30 hod.

  Poutě do konce r. 2014: 4. - 5.10.14
   
     
          Zašová
  – Mariánské poutní místo zasvěcené Navštívení Panny Marie. V kronice je zaznamenáno mnoho případů uzdravení na přímluvu Panny Marie Zašovské. V blízkosti kostela je areál Stračka, kde najdeme léčivý pramen a jeskyňku se sochou Panny Marie.
  Mše svatá:
  Nedělní: 7.30 a 10.30 hod.

  Hlavní pouť v roce 2014: 6.7.2014
   
     
          Rajnochovice
  – barokní kostel Narození Panny Marie a sv. Anny. Poutní místo má starobylou tradici svatoanenské úcty.
  Mše svatá:
  Nedělní: 8.05 hod.

  Hlavní pouť: neděle po svátku sv. Anny 26.7. - 7.00; 9.00; 10.30 hod.
   
     
   

  ----------------------------------------------   Zpět na začátek    ----------------------------------------------

   

  Kaple Radhošť
  kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

  Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


   ------------------------------------
  Reklama:
  Cestovní pojištění
  Autobazar