Velehrad
Velehrad

Nejznámější poutní místo Velehrad nalezneme asi 6 km severozápadně od města Uherské Hradiště. Jeho kořeny sahají až do doby Velké Moravy a je spojen s příchodem Cyrila a Metoděje na Moravu.

Samotný klášter s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie byl založen v první polovině 13. století moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem.

V průběhu dějin byl klášter několikrát zničen, např. roku 1421 husity, dvakrát za třicetileté války a v roce 1681 vyhořel. Na přelomu 17. a 18. století došlo k rozsáhlé přestavbě kláštera i baziliky, která získala současnou podobu. Během přestavby zůstal zachován románsko-gotický vzhled,  bylo zbořeno západní průčelí a předsíň v důsledku čehož se zmenšila délka baziliky ze 100 na 86 metrů, byla přestavěna i střecha a věže. Dále byla navýšena podlaha na úroveň okolního terénu ( asi o 2 metry ). V interiéru vzniklo 14 bočních kaplí, byla dokončena štuková, malířská a sochařská výzdoba na níž se podíleli Baldassare Fontana, Carl Johann Steinhaüser a malíř Ignác Raab.

Přestavba kostela byla ukončena druhým svěcením roku 1735. V roce 1927 byl kostelu udělen z rozhodnutí papeže Pia XI. Titul Basilika minor.  Každoroční červencové pouti pořádané v den svátku Cyrila a Metoděje se zde zúčastňuje několik tisíc poutníků z celé republiky, ale jsou zde poutníci např. i z Polska nebo Slovenska.

Velehrad


Pod bazilikou se nachází krypty, které jsou součástí prohlídkového okruhu lapidária. Vznikly při poslední přestavbě koncem 17. století. V lapidáriu jsou taky k zhlédnutí dochované hlavice sloupů, klenební žebra a náhrobky.

V klášteře byla zřízena jezuitská kolej a později gymnázium, jehož činnost byla v roce1950 ukončena komunisty. V roce 2001 bylo založeno arcibiskupem Janem Graubnerem nové gymnázium, které zahájilo vyučování v roce 2004 pod názvem církevní Stojanovo gymnázium.

Nedaleko baziliky je možno navštívit Archeoskanzen Modrá kde jsou k zhlédnutí repliky staveb slovanského opevněného sídliště z 9. století. Součástí areálu skanzenu je i místo nálezu základů ranně středověkého kostela, nedaleko kterého je postavena replika tohoto kostela.

Odkazy: Farnost Velehrad

Umístění: Zlínský kraj

Najdete na mapě


 

Mše svaté


Pondělí
6:30

Úterý
18:00

Středa
6:30

Čtvrtek
18:00

Pátek
6:30
18:00

Sobota
9:00
18:00

Neděle 7:30
10:00
15:00

 

Poutě na Velehradě v roce 2013

20.1. 10:00  Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů - biskup J. Hrdlička

10.2. 10:00  Zimní pouť - k 1144. výročí úmrtí sv. Cyrila (+14.2.869) - ab.J.Graubner

9.3. 15:00  Pouť děkanátu Olomouc

16.3. 15:00 Pouť děkanátu Kyjov

23.3. 15:00  Diecézní setkání mládeže - ab. J. Graubner

 

6.4. 15:00  Pouť děkanátu Valašské Meziříčí

 

16.4. 10:00  Celostátní pouť kněží - ab. J. Graubner, kard. D. Duka

 

20.4. 11:00  Pouť k 3. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ - kard. M. Vlk

 

20.4. 15:00  Pouť děkanátu Veselí nad Moravou

 

23.3. 15:00  Diecézní setkání mládeže - ab. J. Graubner

 

4.5. 10:00  Pouť Rodiny Neposkvrněné

11.5. 15:00  Pouť děkanátu Vsetín

18.5. 15:00  Pouť děkanátu Holešov

8.6. 10:30  Pouť řeckokatolíků Slovenska

15.6. 15:00   Pouť děkanátů Zlín a Vizovice

4.7. 6:30   Mše sv.
16:00  Mše sv. pro vozíčkáře
19:30  Koncert lidí dobré vůle
24:00  Půlnoční mše sv. - biskup

5.7.  Hlavní pouť
6:00   Mše sv. - za farníky
7:00   Mše sv. - provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:00   Mše sv. - novokněží
9:40   Růženec na nádvoří
10:30  Mše sv. na nádvoří - biskupové Moravy a Čech
15:00  Mše sv. byzantsko-slovanského ritu

7.7.  Malá pouť
7:30   Mše sv.
10:00  Mše sv. - biskup
15:00  Mše sv.


13.7. 15:00   Pouť děkanátu Kroměříž

20.7. 15:00 Pouť děkanátu Uherské Hradiště

15.8. 10:00  Pouť Matice Velehradské

24.8. 11:30  XIII. Pěší pouť - biskup Judák

7.9. 15:00 Pouť děkanátu Přerov

21.9.
15:00 Pouť děkanátů Hranice a Šternberk

29.9.
10:00 Pouť k 90. výročí úmrtí A. C. Stojana

5.10.
15:00 Pouť děkanátu Valašské Klobouky

12.10.
10:30 IX. pouť bohoslovců Čech, Moravy a Slovenska - abi J. Graubner

19.10.
15:00 Pouť děkanátů Prostějov a Vyškov

Děkanátní poutě mají tento průběh:
15:00 růženec
16:00 adorace
17:00 mše sv.

 

 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar