Žarošice
Žarošice

Mariánské poutní místo Žarošice nalezneme asi 10km východně od Kyjova. Známé Moravské poutní místo bylo pod správou starobrněnského ženského cisterciáckého kláštera, pro který koupila Žarošice královna Eliška Rejčka, která poutní místo obdarovala vzácnou sochou.

Původně byla milostná soška Panny Marie umístěna v poutním kostele “ve Vinicích“, ale na základě dekretů Josefa II. Byl kostel uzavřen a pustl. V roce 1785 přenesli věřící z uzavřeného poutního kostela sochu Panny Marie do farního kostela v Žrošicích, který je zasvěcen svaté Anně. Poutní kostel byl v roce 1786 odsvěcen a byl postupně rozebírán na stavební materiál.

První písemné zmínky o farním kostele sv. Anny jsou z roku 1326. Kostel v letech 1510a 1634 vyhořel a později byl znovu několikrát poničen. Na začátku 18. stol. byl kostel rozebrán a postaven nový, který byl roku 1731 vysvěcen. V roce 1785 do něj byla přenesena milostná socha Panny Marie Žarošické a všechny poutě se již konaly zde. Kostel byl zničen požárem v polovině roku 1797 a proto byl v letech 1800-1801 postaven nový větší kostel, který byl vysvěcen v říjnu roku 1801. Pro jeho stavbu byl použit stavební materiál z původního zrušeného poutního kostela.

Poutní místo Žarošice

 

Žarošice - sloup

Farní kostel sv. Anny je stavěn jako trojlodní, kdy jednotlivé lodě jsou rozděleny pilíři. Milostná socha Staré Matky Boží Žarošické je vyřezána z jednoho kusu dřeva a pochází od neznámého umělce z roku 1325. Socha je vysoká 142cm a zobrazuje žehnající Pannu Marii s Ježíškem v levé ruce. V pravé ruce má žezlo a na hlavě Panny Marie i Ježíška jsou korunky.

Na pravé straně je umístěn boční oltář sv. Anny se sochou, která byla až do přenesení sochy Panny Marie nad hlavním oltářem. Interiér kostela je zdoben štukami a sochami ze zrušeného kostela v Hustopečích a sochami od Jana Floriana, který navrhl i lavice a ozdobil je i řezbami.


Odkazy: Mariánské poutní místo Žarošice

Umístění: Jihomoravský kraj

Najdete na mapě


 

Mše svaté


Pondělí - 6:30
Úterý - 18:00 (zimní období)
19:00 (letní období)
Středa - 18:00 (zimní období)
19:00 (letní období)
Čtvrtek - 6:30
Pátek - 18:00 (zimní období)
19:00 (letní období)
Sobota - 6:30 (kromě 1. soboty v měsíci)
18:00 (19:00) - 1. sobota v měsíci
Neděle - 8:00 a 11:00

Poutě v Žarošicích v roce 2013

Poutě v Žarošicích - mše svaté - 2013

2.března

První sobota v měsíci

18.00 hod.

6.dubna

První sobota v měsíci

19.00 hod.

4.května

První sobota v měsíci

19.00 hod.

13.května

Mariánská pouť - hlavní fatimská

19.00 hod.

1.června

První sobota v měsíci

19.00 hod.

13.června

Mariánská pouť

19.00 hod.

6.července

První sobota v měsíci

19.00 hod.

13.července

Mariánská pouť

19.00 hod.

3.srpna

První sobota v měsíci

19.00 hod.

13.srpna

Mariánská pouť

19.00 hod.

7.září

Malá pouť

18.00 hod.

11.září

Domácí pouť

19.00 hod.

13.září

Mariánská pouť

19.00 hod.

14.září

Hlavní pouť - Zlatá sobota

19.00 hod.

5.října

První sobota v měsíci

19.00 hod.

13.října

Mariánská pouť

18.00 hod.

2.listopadu

První sobota v měsíci

18.00 hod.

7.prosince

První sobota v měsíci

18.00 hod.

 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar