Kostelní Vydří
Kostelní Vydří

Mariánské poutní místo Kostelní Vydří nalezneme asi 3 km severně od města Dačice. Poutní areál se skládá z kostela a budov a zahrady karmelitánského kláštera.

Počátky Mariánského poutního místa Kostelní Vydří sahají na přelom 17. – 18. století, kdy zde v roce 1709 nový majitel panství Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergů nechal vystavět kapli a umístil do ní obraz Panny Marie Karelské.


V průběhu 18. století další příslušníci rodu Rolsbergů podporovali průběh a pořádání poutí, postupně přestavovali kapli, zejména zakladatelův synovec Matěj Jindřich Butz, který začal s přestavbou kaple již 30 let po jejím založení. V blízkosti kaple byla postupně postavena budova kláštera, ambity, ohradní zeď se třemi branami a byla následně kaple rozšířena na kostel, kdy původní kaple tvoří presbytář dnešního kostela.

 

Po úmrtí Jana Matěje Butze v roce 1803 nebyl areál poutního místa již nijak zásadně upravován.

Poutní místo Kostelní Vydří

 

Kostelní Vydří

K dvoustému výročí vzniku kostela byl interiér vymalován obrazy s mariánskou a karmelitánskou tematikou. O něco později byly do kostela pořízeny lavice a zpovědnice. Z původního vybavení zůstaly křtitelnice a kazatelna a dva boční oltáře: sv. Kříže a sv. Jana Nepomuského.


Řeholníci z řádu Karmelitánů přišli do Kostelního Vydří až v polovině roku 1908 z Rakouska. Zasloužil se o to brněnský biskup Pavel hrabě Huyn a patron farnosti. Po skončení 2. sv. války se zde sešli tři čeští karmelitáni, ale po roce 1950 mohl ve Vydří zůstat pouze kněz. P. Melichar Karásek, který zde působil až do své smrti v roce 1985 a je pochován na hřbitově u vsi.


Na nedalekém návrší nalezneme lesní hřbitůvek, založený v roce 1913. Jako první zde byl pochován patron kostela Bedřich svobodný z Dalbergu a později i další členové jeho rodiny: synové Josef a Johann Dalbergové a manželka Karolína se svou matkou. Z řádu karmelitánů zde odpočívají dva členové z první německé komunity a P. Albert Kavka.


U jedné z bran pro vstup do areálu můžeme vidět chráněnou 400 let starou lípu srdčitou.


Odkazy: Mariánské poutní místo Kostelní Vydří

Umístění: Jihočeský kraj

Najdete na mapě


 

Mše svaté


pondělí, středa, pátek – 18.00
neděle – 8.00 ( červenec až srpen 8.00 a v 10.00 )

Mariánské první soboty


Každou první sobotu v měsíci.
(pravidelný program – 16.30 růženec, 17.00 mše svatá, mariánské litanie, adorace, svátostné požehnání)

 

Poutě v Kostelním Vydří v roce 2013

 • 11.května - Květnová pouť – 8.00; 10.00 hod.
 • 6.července - pouť pro muže – 10.00 hod.
 • 13.července - Malá pouť – 8.00; 10.00 hod.
 • 16.července - kněžská pouť – 8.00; 10.00 hod.
 • 19.července - Velká pouť – 19.00 hod.
 • 20.července - Velká pouť – 7.00; 8.00; 9.30; 11.00 hod.
 • 24.srpna - srpnová pouť – 8.00; 10.00 hod.
 • 12.října - říjnová pouť – 8.00; 10.00 hod.
 •  

   

   

  Kaple Radhošť
  kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

  Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


   ------------------------------------
  Reklama:
  Cestovní pojištění
  Autobazar