Cvilin
Cvilin - Krnov

Poutní místo Cvilín je dominantou města Krnov a nalezneme jej na vrcholu kopce v jihovýchodní části města. Počátky chrámu Panny Marie Sedmibolestné byly založeny Krnovským děkanem p. Corneliusem v 17. století.

Krnovský děkan p. Cornelius, spatřil zářící hvězdu na vrcholu Cvilína, v místě, kde stávala mariánská socha. Roku 1684 zde byl z jeho popudu dokončen dřevěný kostelík, který se za nedlouho stal vyhledávaným poutním místem. Z důvodu velkého množství poutníků, bylo rozhodnuto o rozšíření kostelíka a tak byla roku 1727 dokončena stavba nynějšího chrámu.

V Josefovských dobách byl kostel uzavřen, vybavení rozkladeno a v roce 1791 byl dán do dražby a měl být zbourán. Byl ale koupen čtyřmi krnovskými občany za 406 zlatých. Po devíti letech od uzavření se podařilo roku 1795 obnovit sloužení mší svatých pro nově vystavěnou kolonii Mariánské pole. Nebyla však dovolena správa kostela řádem minoritů a proto se stal kostel majetkem města Krnova.

V létě roku 1865 byla poničena střecha kostela a jeho levá věž požárem, ale z darů věřících byl kostel opraven.
Pod správu řádu minoritů se kostel dostává opět v roce 1940, kdy jej získali výměnou pozemků s městem Krnov.

Poutní místo Cvilin - Krnov


Na konci II. sv. války byl kostel silně poničen zásahem bomby, kdy se propadla klenba, byla zničena dlažba, lavice a silně poškozeny varhany a křížová cesta kolem kostela. Po zásahu granátem byla zničena levá věž. Díky P. Wolfgangu Kleinovi byly zachráněny oba obrazy a uschovány ve sklepení Krnovského kláštera. Po opravách byl kostel opět vysvěcen v roce 1947.  
Za dob vlády komunistů byl kostel pod diecézní správou až do roku 1994, kdy byl navrácen řádu Minoritů.

Cvilin

Čelní stěně kostela vévodí dvě věže, které navazují na hlavní barokní stavbu s hlavní lodí, kterou uvnitř oboustranně rozšiřuje trojice bočních kaplí. Kaple jsou zasvěceny na evangelijní straně od presbytáře sv. Michaelu, Panně Marii a sv. Anně. Na epištolní straně sv. Janu Nepomuckému, Božskému srdci Páně a sv. Vavřinci.

Na hlavním oltáři jsou umístěny dva obrazy Panny Marie Sedmibolestné od Krnovského radního Fridricha Taubera. Starší z roku 1684 je malován na dřevě, pochází z původního dřevěného kostelíka a je umístěn na zadní straně oltáře. Druhý novější je namalován na plátně a je umístěn na přední straně oltáře.

Kostel dále zdobí části fresek od malíře Františka Ecksteina z Brna. Byly malovány v letech 1726-1727, ale v roce 1945 byly zničeny a jejich obnovu provedl podle fotografií akad. malíř Strycko z Brna.


Odkazy:
Poutní místo Cvilin

Umístění: Moravskoslezský kraj

Najdete na mapě


 

Mše svaté


v neděli
- 9:30 - růženec
10:00 - mše svatá

Poutě Cvilín v roce 2016


7. 2. Pouť nemocných k Panně Marii Lurdské, mše sv. v 10.00, po mši následuje eucharistická pobožnost a Lurdské požehnání;

27. 3.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10.00;

28. 3.
Pondělí velikonoční, mše sv. v 10.00;

3. 4.
Neděle Božího Milosrdenství s komunitou Emmanuel, mše sv. v 10.00, po mši adorace, přímluvné modlitby, svátostné požehnání;

4. 4.
Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. v 10.15;

24. 4.
Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové, mše sv. v 10.00;

8. 5.
Pouť k Panně Marii, Prostřednici všech milostí, mše sv. v 10.00, po mši májová pobožnost;

14. 5.
Pouť k Panně Marii, Snoubence Ducha Svatého, mše sv. v 10.00, po mši pobožnost k Duchu Svatému;

15. 5.
Pouť k Panně Marii Fatimské, mše sv. v 8.00 a 10.00;

21. 5.
Duchovní obnova na téma: „Ježíši, důvěřuji Ti“;

Program: 10.00 mše sv., 11.30 přednáška, 12.30 přestávka na oběd (z vlastních zásob), 13.30 přednáška, 15.00 adorace s Lurdským požehnáním;

Duchovní obnovu povede P. Jiří Pleskač z Otrokovic;

5. 6.
Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše sv. v 8.00 a 10.00;

2. 7.
Pouť děkanátu Krnov, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv., kterou bude sloužit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz;

24. 7.
Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10.00, po mši požehnání dopravních prostředků;

2. 8.
Pouť k Panně Marii, Královně andělů z Porciunkule, mše sv. 10.15;

6. 8.
Pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty, v 11.00 křížová cesta, ve 12.00 mše sv., ve 14.00 adorace;

14. 8.
Pouť k Panně Marii Nanebevzaté, mše sv. v 8.00 a 10.00;

21. 8.
Pouť k Panně Marii Královně, mše sv. v 8.00 a 10.00;

28. 8.
Pouť studentů ke cti sv. Josefa Kupertinského, mše sv. v 10.00;

3. 9.
Pouť děkanátu Opava, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv., kterou bude sloužit generální vikář Mons. Martin David;

18. 9. Hlavní pouť Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, mše sv. v 8.00, 9.00, 11.00, v 10.00 křížová cesta (mši sv. v 11.00 bude sloužit P. Adam Rucki);

28. 9.
Pouť ke sv. Václavovi, mše sv. v 10.00;

9. 10.
Růžencová pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00;

15. 10.
Svatohubertská pouť, mše sv. v 10.00;

6. 11.
Dušičková pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00;

8. 12.
Pouť k Neposkvrněné Panně Marii, mše sv. v 10.15;

24. 12. Půlnoční mše sv. ve 21.30;

25. 12.
Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10.00;

26. 12.
Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10.00;

31. 12.
Pouť k Panně Marii, Královně míru, ve 22.30 adorace, ve 23.00 mše sv.

.

 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar