Zlaté Hory - Maria Hilf
Zlaté Hory - Maria Hilf

Poutní místo Panny Marie Pomocné ( Maria Hilf ) ve Zlatých horách nalezneme asi 10 km východně od města Jeseník, nedaleko stejnojmenného městečka Zlaté hory. Počátky poutního místa se datují do začátku 18. století, kdy zde byla postavena dřevěná kaple s obrazem Panny Marie s dítětem.

V době třicetileté války se uchylovali lidé před švédskými vojsky do lesů. Byla mezi nimi i Anna Tannheiserová, která se v požehnaném stavu uchýlila na horu zvanou Boží Dar. Zde osamocena u skály pod mohutnou jedlí porodila syna Martina, jenž se stal později váženým občanem a radním. Jeho dcera splnila jeho poslední vůli tím, že nechala vymalovat obraz Panny Marie s dítětem a zavěsila jej roku 1718 v místech, kde se její otec narodil. K obrazu začali přicházet poutníci a během 10 let zde byla postavena kaple. Původní obraz byl v roce 1729 přenesen do farního kostela ve Zlatých horách a v kapli byl nahrazen kopií. 

V dobách panování Josefa II. měla být kaple stržena, ale nenašel se nikdo, kdo by příkaz vykonal.

Pro velký zájem poutníků byla v letech 1834-1841 kaple nahrazena poutním kostelem. Časem přibyla v okolí křížová cesta, vodní kaple, poutní dům a jiné stavby. Před druhou svět. válkou, během které zůstalo Maria Hilf nepoškozeno, navštěvovalo poutní místo 80-100 tisíc poutníku za rok.

Poutní místo Panny Marie Pomocné


Po válce, za doby komunistického režimu byly ponejprv v roce 1952 zakázány poutě a poté následně docházelo k postupné “řízené“ devastaci, která vyvrcholila demolicí kostela v roce 1973
.


V roce 1990 byl založen přípravný výbor pro obnovu poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor a na jaře téhož roku papež Jan Pavel II. na Velehradě posvětil základní kámen pro stavbu nového poutního kostela. Stavba byla zahájena v roce 1993 a 23.9.1995 byl nový poutní kostel vysvěcen olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Postupně byly dostavěny boční ambity a venkovní obětní stůl.


Poutní místo Maria Hilf - Zlaté Hory prakticky vstalo z “popela“ a ukázalo tak sílu víry a ducha, která zvítězila nad lidskou zlobou a nenávistí, která se snažila toto místo vymazat z paměti lidí.


Odkazy:
Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor

Umístění: Moravskoslezský kraj

Najdete na mapě

Mše svaté


v sobotu
- 10:30

v neděli - 10:30 a 15:00


Křížová cesta


každý 1.pátek v měsíci

21.00 hod. od 1. zastavení ve Zlatých Horách u Bohemy (cesta cca 4km)
7.6.; 5.7.; 2.8.; 6.9.; 4.10.; 6.12.


Poutě v roce 2013

 

19.5. Seslání Ducha svatého 10.30 a 15.00 hod.
26.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 10.30 a 15.00 hod.
30.5. Tělo a krev Páně - Boží tělo 15.00 hod.
6.6.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo

15.00 hod.

22.6.

Velká pouť

5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 15.00 hod.
10.8. Hlavní pouť
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15.00 hod.
8.9. Narození Panny Marie 10.30 a 15.00 hod.
14.9. Povýšení Svatého Kříže 10.30 hod.
15.9. Panna Maria Bolestná 10.30 a 15.00 hod.
21.9. Pouť národů
28.9. Slavnost sv. Václava - mše za vězně 10.30 hod.
7.10. Panna Maria Růžencová 15.00 hod.
1.11. Všech svatých 15.00 hod.
25.12. Velká pouť - v Horním údolí
29.12. Svatá rodina 10.30 a 15.00 hod.
31.12. Silvestr 22.00 hod.


 

 

 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar