Svatá Hora
Svatá Hora

Svatá Hora je nejznámější Mariánské poutní místo v Čechách, které se nachází na vrcholu kopce nad starým hornickým městem Příbram. Jedná se o barokní stavbu obdélníkového půdorysu tvořenou ambity se čtyřmi rohovými kaplemi

a původně gotickým kostelem Panny Marie stojícím ve středu kamenné terasy. K ambitům přiléhá ze severní strany objekt kláštera. Od severozápadní strany komplexu vedou kryté schody do města Příbram. Ve středu dlážděného prostranství před hlavním vchodem je umístěn mariánský sloup z r. 1661. Rohové kaple ambitů jsou Mariánská, Pražská, Plzeňská a Míšenská. Stěny a klenby ambitů jsou zdobeny malbami výjevů ze zázraků a zjevení Panny Marie v okolí Svaté Hory. Středový gotický poutní kostel je čtvercového půdorysu a pochází ze 14. stol. V pol.17. stol byl obestavěn otevřenými venkovními barokními kaplemi. Uvnitř kostela můžete vidět stříbrný tepaný oltář s gotickou soškou Panny Marie Svatohorské a klenbu a stěny kostela bohatě zdobené štukovou výzdobou.

Svatá Hora - venkovní oltář

Počátky svaté Hory sahají do 13. století, kdy zde již byla podle pověsti postavena kaplička rytířem z rodu Malovců za vyslyšené prosby k Panně Marii o ochranu před loupežníky. Po roce 1620 se v Příbrami usadili Jezuité, kteří na Svatou Horu přenesli sošku Panny Marie z původní hradní kaple v Příbrami.

Od pol. 17. století byl areál rozšiřován a přestavován z důvodu velkého množství poutníků sem mířících. Za josefínských reforem byly sice poutě zakázány, ale zákaz se zde nepodařilo prosadit.

Od pol. 19. stol. je Svatá Hora ve správě Redemptoristů, kteří zde mají provinciát do dnešních dnů.

 

Odkazy: Svatá Hora u Příbrami

Umístění: Středočeský kraj

Najdete na mapě


Svatá Hora u Příbrami

datum

pouť, slavnost, koncerty

čas

Květen

9.5.2013

Nanebevstoupení Páně

17.00 hod./7.00, 9.00, 11.00 hod.

24.5.2013

Noc kostelů

19.00 - 23.00 hod.

25.5.2013

Pouť Matice Svatohorské

10.00 hod.

30.5.2013

Těla a Krve Páně

7.00, 9.00, 11.00 a 15.30 hod.

Červen

2.6.2013

Oslava Božího Těla

9.00 hod.

8.6.2013

Neposkvrněného srdce Panny Marie - Korunovace
zpívané chorální nešpory

18.00 hod.

modlitba růžence

19.00 hod.

večerní mše svatá a světelný průvod

19.30 hod.

9.6.2013

Korunovace
mše svaté 7.00, 9.00, 11.00, 15.30 h.
hlavní mše svatá

9.00 hod.

13.6.2013

Koncert - Johann Sebastina Bach

19.00 hod.

22.6.2013

Pouť řeckokatolíků

10.00 hod.

29.6.2013

sv.Petra a Pavla

7.00, 9.00, 11.00 hod.

Červenec

5.7.2013

Sv. Cyrila a Metoděje

7.00, 9.00, 11.00, 17.00 h.

21.7.2013

Nejsvětějšího Vykupitele

Titulární slavnost kongregace redemptoristů

Srpen

1.8.2013

Sv. Alfonse M. de Liguori - zakladatele redemptoristů

7.00, 9.00, 17.00 hod.

15.8.2013

Nanebevzetí Panny Marie

7.00, 9.00, 11.00, 17.00 h.

17.8.2013

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie
mše svaté

7.00, 9.00, 17.00 hod.

zpívané chorální nešpory

18.00 hod.

modlitba růžence

19.00 hod.

večerní mše svatá a světelný průvod

19.30 hod.

18.8.2013

Poutní slavnost - mše svaté

7.00, 9.00, 11.00, 15.30 h.

hlavní mše svatá

9.00 hod.

27.8.2013

340. výročí posvěcení baziliky

7.00, 9.00, 11.00, 17.00 h.

Září

14.9.2013

Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a aministrantů 9.00 hod.

14.9.2013

Příbramská Svatohorská šalmaj - historická slavnost

10.00 - 23.00 hod.

28.9.2013

Svatého Václava

7.00, 9.00, 11.00, 17.00 h.

Listopad

1.11.13

Všech svatých

7.00, 9.00, 11.00, 17.00 h.

2.11.13

Všech věrných zemřelých

7.00, 9.00, 11.00, 17.00 h.

24.11.13

Ježíše Krista Krále

9.00 hod.

12.00 - 15.30 hod . Eucharistická adorace

 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar