Pouť na Hostynek 2012
Zprávičky
Pouť na Svatý Hostýn 2012

   Již delší dobu jsme se připravovali na 100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. Podle dochovaných dokumentů se před sto lety na Hostýn vydalo nejvíc lidí právě z našeho bydliště a i můj pradědeček na slavnou korunovaci vzpomínal celý svůj život.

 

 

Pouť na Hostýnek - svítání

  
Protože jsme se obávali velkého množství poutníků, tak jsme vstávali s tmou za okny a rychle jsme se vydávali na cestu. Příjezd k Bystřici nám ukázal nádhernou siluetu poutního místa v prvním rozbřesku vycházejícího slunce.  
 

   Nádherné sluneční divadlo přišlo ještě o pár kilometrů dál, když se mezi kopci ukázala velká červená koule, která slibovala krásný letní den. Bystřice se pomalu probouzela ze spánku a my jsme se přidali k prvním poutníkům mířícím na Svatý Hostýn. Část naší výpravy šla na pravou pouť a kopec vyběhli po svých, druhá část využila pohodlného autobusového spojení. Pomalu se Hostýnek začal zaplňovat poutníky a zpěváky velkého pětisetčlenného sboru, kteří přišli na mši svatou, kterou zahájily nové zvony a taky sedm slavnostních salv ze starého děla.
I přes to, že svítilo slunce, tak teplota v přírodním areálu u nového venkovního oltáře byla příjemná. Na začátku mše svaté šel k oltáři průvod, v jehož čele nesli krojovaní slaměnou korunu, za nimi byly neseny prapory a průvod uzavírali kněží a biskupové. Mši celebroval arcibiskup mons. Jan Graubner. Všichni jsme pozorně poslouchali kázání světícího nitranského biskupa Mons. Mariána Chovance, který se zmínil o křesťanských kořenech a tradicích, jejichž udržovatelem byl i Karel IV. Po mši svaté jsme společně s arcibiskupem Janem Graubnerem nás i naši zem svěřili do rukou Matky Boží Panny Marie.

Pouť na Hostýnek - svítání  

   
Velký sbor, který doprovázel mši svatou byl složený z farních kostelních sborů a vše bylo pod taktovkou Mgr. Filipa Macka, sbormistra sboru Stojanova gymnázia Velehrad.
Mše svatá skončila a lidé se vrátili do vzpomínek malíře Jožky Úprky, který v minulosti nakreslil obraz poutníků, kteří v krojích sedí kolem poutního místa a obědvají.  
 

Svatý Hostýn 2012 - mše svatá

   
Tuto sobotu to na Hostýnku bylo stejné, jen kroje vystřídaly lehké letní šaty a současné oblečení. Po skončení obřadu se část poutníků přesunula do stínu nedalekých stromů a zde posvačili.

 Slavnostní den pokračoval dalším programem, ale my jsme se museli pomalu vracet domů. Cestu z pouti k autu jsme absolvovali všichni jako praví poutníci pěšky.  
 

Svatý Hostýn 2012 - mše svatá

 

 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar