Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Baziliku svatého Vavřince a svaté Zdislavy nalezneme v městečku Jablonné v Podještědí, které leží asi 15km západně od Liberce. Stavba dnešního chrámu byla zahájena na konci 17. století

podle projektu vídeňského architekt Jana Lukase Hildebrandta na popud majitele panství Františka Antonína Berky z Dubé. Bazilika stojí na místě původního kostela, vypáleného v roce 1425 husity, který byl založen spolu s klášterem Zdislavou z Lemberka v polovině 13. Století. Hrubá stavba chrámu byla dokončena jeho dědičkou Rozálií Kinskou, ale ta se dokončení stavby taky nedočkala a tak byla stavba dokončena a vysvěcena v roce 1729 novými majiteli panství, kterými byli od r. 1718 Pachtové z Rájova. Během stavby musely být provedeny rozsáhlé úpravy okolního terénu. Bylo provedeno rozšíření krypty pod kostelem a vznikly tři podlaží katakomb, které sahají až 39 metrů pod úroveň kostela. V 18. Století do nich byli pohřbíváni dominkánští mniši.

Půdorys chrámu je ve tvaru protáhlého kříže. Průčelí stavby, které je otočeno k náměstí, je tvořeno dvěma bočními hranolovitými věžemi a je bohatě zdobeno sochami od J. F. Bienerta. Vnitřní prostor je tvořen soustavou elipsoidů. Nad středním z nich je vysoká kopule chrámu ( 24 m ). Interiéry baziliky jsou bohatě zdobeny, v boční kapli můžeme shlédnout gotickou sošku Madony, která pochází z původního kostela a na témže oltáři je k vidění i část ostatků svaté Zdislavy.

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy - oltář

Její hrob se nachází v kryptě pod oltářem. V kryptě je taky umístěno 24 na mědi malovaných obrázků s výjevy z jejího života.

V roce 1996 byl chrámu udělen titul Bazilika minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy.

 

Odkazy: Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Umístění: Liberecký kraj

Najdete na mapě


PROGRAM POUTÍ 2015

763 let od smrti sv. Zdislavy z Lemberka

21. 5. čtvrtek – 20. výročí kanonizace svaté Paní Zdislavy
18.00 Mše svatá ke cti sv. Zdislavy – Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
19.00 Vernisáž výstavy „Zdislava svatořečená", koncert Zpěvandulí v rajském dvoře kláštera

24. 5. neděle - Slavnost Seslání Ducha Svatého
18:00 Poutní Mše svatá v zámecké kapli na Lemberku,

29. 5. pátek – Noc kostelů
18.00 Mše svatá v bazilice
19.00 Koncert Akademického sboru Žitava/Zhořelec
Komentované prohlídky 23.00 Žehnání městu a kraji

30. 5. sobota – Hlavní pouť ke svaté Zdislavě
7:00 Mše svatá u krypty svaté Zdislavy
9:00 Mše svatá - Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
11:00 Mše svatá – Mons. Dominik kardinál Duka OP, primas český
Missa brevis Es dur, varhany Miloš Bok, schola Nativity
14:00 Mše svatá dominikánské rodiny – P. Benedikt Mohelník OP, provinciál
15:00 litanie a svátostné požehnání

6. 6. sobota – Pouť motorkářů

10:00 Mše svatá v bazilice
13:00 Žehnání motorek i motorkářů

20. 6. sobota – Pouť Poláků ke svaté Zdislavě
11:30 Mše svatá – Mons. Zbigniew Kiernikowski, biskup legnický

12. 7. neděle – Pouť Němců ke svaté Zdislavě

11:30 Mše svatá v německém jazyce

18. 7. sobota - Pouť nemocných ke svaté Zdislavě
11:00 Mše svatá s pomazáním nemocných - Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký

8. 8. sobota - Slavnost svatého Dominika
10:00 Mše svatá s bratry františkány
18:00 Koncert letní mezinárodní varhanické akademie

9. 8. neděle – Svatovavřinecká pouť
10:00 Mše svatá v bazilice

15. 8. sobota – Pouť Lužických Srbů ke svaté Zdislavě
11:00 Mše svatá v hornolužickém jazyce

29. 8. sobota – Srpnová pouť rodin ke svaté Zdislavě

10:00 Mše svatá v bazilice

5. 9. sobota – Pouť kmotrů a kmotřenců

10.00 Mše svatá v bazilice
Dny kulturního dědictví v Petrovicích – kostel Nejsvětější Trojice

26. 9. Sobota – Pouť ke svaté Zdislavě - Perle české šlechty
11.00 Mše svatá v bazilice
16.00 Koncert duchovní hudby – Chorus Carolinus z Kladna

4. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové
zakončení poutní sezóny
10:00 Mše svatá
11:00 Koncert Akademického sboru Žitava/Zhořelec

 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar