Svatý Kopeček
Svatý Kopeček

Významné Moravské poutní místo Svatý Kopeček nalezneme asi 8 km severovýchodně od Olomouce.
Počátky poutního místa jsou spojeny se jménem Jan Andrýsek (1595-1673),

který byl významným obchodníkem s vínem a slíbil postavit na kopci nad Olomoucí kapli. Kaple byla vysvěcena r.1633 a byla postavena na pozemku premonstrátského opatství Klášterní Hradisko u Olomouce. Z důvodu velkého počtu poutníků zde byl dle návrhu vlašského architekta Giovanniho Pietra Tencalla vybudován na popud premonstrátů v letech 1669-79 nový kostel.

Poutní místo Svatý kopeček se skládá z baziliky Navštívení Panny Marie a hospodářských a obytných budov kláštera. Chrámové průčelí s bočními křídly má bohatou sochařskou výzdobu a je viditelné z dalekého okolí. Na čelní zdi kolem vchodu můžeme shlédnout sochy na téma božských ctností, jako je víra, naděje a láska od  J. Winterhaltera, v nikách průčelí jsou sochy Panny Marie s Ježíškem, sv. Štěpána, sv. Augustina a sv. Norberta. Boční křídla chrámu jsou zdobeny sochami dvanácti apoštolů a sv. Šebestiána a sv. Rocha (ochránců před morem).

Svatý Kopeček

Bazilika se sestává z hlavní a příčné lodi s kopulí a osmi bočními kaplemi. Chrámová kopule je podpírána čtyřmi sloupy a je zdobena freskovými obrazy s výjevy ze života šesti starozákonních žen - Abigail, Betsabé, Ester, Judith, Rebeky a Sáry. Klenba interiéru je bohatě zdobena plastickou štukou a velkými freskovými obrazy s tématy Nejsvětější Trojice, Boží oslavy a nanebevzetí Panny Marie.


Barokní chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku patří svou architekturou a výzdobou k významným barokním stavbám s velkou církevní, historickou a kulturní hodnotou.

V okolí poutního místa můžeme navštívit:
Zoo Olomouc, která se nachází nedaleko poutního místa a je velmi vděčným cílem dětských návštěvníků.

 

Odkazy: Svatý Kopeček

Umístění: Olomoucký kraj

Najdete na mapě


 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar